194946181 1760696867455017 8977628174300675777 n 1วันที่ 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ออกให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงแลยาฆ่าเชื้อให้แก่คอกเลี้ยงโคของเกษตรกร เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดแมลงดูดเลือด และฆ่าเชื้ออันเป็นสาเหตุของโรคลัมปีสกิน โดยได้ทำการฉีดพ่น บริเวณคอกสัตว์ ในพื้นที่ หมู่ ที่ 4 ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จำนวน 4 ฟาร์ม จำนวนโค 24 ตัว พร้อมกันนี้ได้ทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนในเรื่องของโรคลัมปีสกินและแจกจ่ายยาฆ่าเชื้อให้เกษตรกรนำไปฉีดพ่นเอง จำนวน 11 ราย โค 72 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195115875 1760696907455013 2130313983963088134 n

194946181 1760696867455017 8977628174300675777 n

195718952 1760695094121861 587327269041182911 nวันที่ 2 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชัยสนลงพื้นที่
- ฟาร์มโคเนื้อ เก็บตัวอย่างเลือด พร้อมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าแมลงและแจกยาถ่ายพยาธิ จำนวน 6 ราย พื้นที่ ต.ควนขนุน ต.เขาชัยสน ต.หานโพธิ์จำนวนโคร่วมฝูง 40 ตัว
-ฟาร์มแพะ เก็บตัวอย่างเลือด เกษตรกรจำนวน 2 ราย 25 ตัวอย่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
194311606 1760694920788545 7701040060533688179 n
 
194595932 1760695220788515 8287008600126310723 n
 
196267568 1760695167455187 288605158816790031 n

193488807 1760007964190574 1107743100147697440 nวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์​ จิตตวิสุทธิวงศ์​ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจ​ต่ออายุ​ฟาร์มมาตรฐานสุกร GAP​ ของนาย​ สว่าง​ สมัครพงศ์​ 337 ม.1​ ต.วังใหม่​ อ.ป่าบอน​ จ.พัทลุง​ เลี้ยงสุกร​ขุน 600​ ตัว​ ตรวจ​รับรอง​ใหม่​ของนาย​ อรรถ​พล​ เอียดสุข​ 202 ม.​9​ ต.ป่าบอน​ อ.ป่าบอน​ จ.​พัทลุง​ เลี้ยงสุกรขุน​ 1,400​ ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194863225 1760007934190577 8957000228994024933 n

194174642 1760008127523891 8744864504000986622 n

194331793 1760008034190567 2557992355804042512 n

195063736 1760008227523881 6996788035397772133 n

192277023 1760011327523571 8098394234124424663 nวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์​ จิตตวิสุทธิวงศ์​ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายสันติ ชิตชลธาร นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม,อำเภอควนขนุน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ดำเนินการตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียน ตชด. บ้านควนตะแบก ม.13 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม เพื่อมอบวัสดุเวชภัณฑ์ป้องกันโรคแก่ฟาร์มไก่ไข่ โครงการอาหารกลางวัน และติดตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์แท้เพื่อจำหน่าย ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ฟาร์มเกษตรกรผู้นำเกษตรทฤษฎีใหม่ นางเกษร ทองคำ ม.13 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม และ ฟาร์มนางอรพิน เทพหนู ม.9 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุเวชภัณฑ์ ืจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

 

 

 

 

194179974 1760011674190203 6540488617255317627 n

194618335 1760011610856876 7773574303837234233 n

194943503 1760011380856899 4169564789137876159 n

194204419 1760011507523553 7213234795663039874 n

 

194079930 1760000497524654 3878213816533951327 nวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพะยูน ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และให้คำแนะนำเรื่องโรคลัมปี สกิน ในโค ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ พร้อมทั้งให้ความรู้แนะนำเรื่องการจัดการ : การเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ หมู่ที่ 3,4 และ 10 ตำบลเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194210354 1760000794191291 5688177232366116587 n

194689657 1760000717524632 2035481095374098683 n

194210354 1760000974191273 8635799204044042160 n