240954187 1827499077441462 3736628105608329467 nวันที่ 2 กันยายน 2564 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการทำหมันลิง โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสัตว์ตระกูลลิง ออกมารบกวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ประจำปี 2564 โดยนายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายสมมิตร ถาวรวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยการนำของ นายวาทิต ไพศาลศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงและคณะผู้บริหาร ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6(สงขลา) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จังหวัดพัทลุง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล จังหวัดกระบี่

 

 

 

241048069 1827499124108124 4283913825713931697 n

241048069 1827499214108115 6626419573199306034 n

241159915 1827499170774786 6883007619718274672 n

241027940 1827499270774776 70012381851178329 n