245382511 1858751920982844 6428526380085884759 nวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการและติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง นายสุวิทย์ เจ้ยชุม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายถาวร หมวดใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง และนายเลิศศักดิ์ อินริสพงศ์ ปศุสัตว์อำเภอกงหรา ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการระบบระบายน้ำฝายพญาโฮ้ง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

 

 

 

 

 

 

245178398 1858751674316202 5438320230154423401 n

245173570 1858751850982851 6612617676888417338 n

245503940 1858751750982861 7686657443440892638 n

245452698 1858752074316162 4192476465438694362 n

245294824 1858752007649502 6850918971557484730 n