275555967 1961649867359715 5257060842408280693 nวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบนายสันติ ชิตชลธาร นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนตลาดเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยมีนายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275230123 1961649854026383 4578801498023056416 n

275402910 1961649530693082 1767647373711241807 n 1

275202503 1961649894026379 7389930434023633527 n