275247501 1962322490625786 7092089143470544662 nวันที่ 11 มีนาคม 2565 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ น.สพ.กนกรัตน์ บุญยก นายสัตวแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ๋พืช จังหวัดพัทลุง ดำเนินการฝึกอบรมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกให้กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเกาะรังนกอีแอ่นกินรังที่ได้รับการสัมปทาน โดยบริษัท สยามเนสท์ 2022 จำกัด ผู้ได้รับการสัมปทาน ทั้งนี้เพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกด้วยอาการทางคลินิก (Clinical surveillance) และการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory surveillance) โดยเก็บตัวอย่างมูลสดของนกอีแอ่นกินรังที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำ ที่อยู่บนเกาะที่ได้รับการสัมปทาน ณ สำนักงานเกาะรังนกที่ได้รับการสัมปทาน เกาะสี่ – เกาะห้า ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทุลง

 

 

 

 

 

 

 

275227858 1962322310625804 6020834446073858145 n

275439896 1962322270625808 8428011738626765840 n

275288448 1962322363959132 4749665013453278146 n

275331556 1962322423959126 3009201464248203019 n

275369346 1962322470625788 787340485627735710 n