28472328 842780975913282 1815311289101509817 nqเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ปฎิบัติงานโครงการโรคพิษสุนัขบัาฯ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข แมว ที่ด้อยโอกาส (ไม่มีเจ้าของ) ณ วัดตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28576945 842781055913274 1276285163346217012 n

28795111 842780972579949 5205417607509598171 n 1

28661364 842780979246615 3126463927848421345 n