หัวหน้าส่วนราชการ

       EPP011uu

      นายสมศักดิ์  จิตตวิสุทธิวงศ์

   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

                                                                          
ป้องปรามการกระทำผิดด้านปศุสัตว์
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 04.30 น. นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายสิท...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ