2866870eวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 04.30 น. นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายสิทธิโชค เอกผักนาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ นายสุรเวช มูลสาร หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช