ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชการสัตวบาล)

  รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

  ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ

  ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาานราชการทั่วไป