img 20160224 133622zเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายธีรพงศ์   เพชรย้อย ปศุสัตว์อำเภอบางแก้ว  ออกตรวจเยี่ยมพบปะเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงแพะ ตามโครงการยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง  ปี 2559  ที่บ้านคลองกระอาน หมู่ที่ 14 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

 

 

 

img 20160224 133622

img 20160224 134702