240910622 1827495794108457 8377001579702788841 nวันที่ 2 กันยายน 2564 นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายสันติ ชิตชลธาร นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ตรวจเยี่ยม ติดตาม และเก็บข้อมูลการดำเนินงานของนายอิสระ เกตุสุวรรณ เกษตรกรโครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ และศูนย์ ศพก. ดีเด่นระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ปี 2563 เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประกวดปราชญ์เกษตรกรดีเด่นจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2564 ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

240837354 1827495460775157 4090861635143103133 n

240827460 1827495730775130 6940447598101373391 n

241120028 1827495510775152 7928395179425022971 n

240994249 1827495884108448 7647181880485529528 n

240996920 1827495844108452 8991610183097658565 n