244357157 1851232581734778 3269024435491339520 nวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสมมิตร ถาวรวงศ์ นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายสิทธิโชค เอกผักนาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และนายไชยยันต์ วีระวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอป่าบอน ออกตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่ พร้อมให้คำแนะนำ เรื่องการบำบัดน้ำเสียภายในฟาร์ม ของหนองธงฟาร์ม ม.5 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244241080 1851232651734771 7310625163458062051 n

244394896 1851232811734755 6950378197836777275 n

244306667 1851232688401434 1414501228572554528 n

244206043 1851232911734745 7187578183323820158 n