273815345 1941809599343742 3793130456837167857 nวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ พร้อมด้วย นายสมมิตร ถาวรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายจิรวัฒน์ พัฒนพงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สนง.ปศจ.พัทลุง โดยมีสัตวแพทย์หญิงโศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเพชรทอง ร้อยทอง รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง เพื่อแจ้งนโยบายของกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งฟาร์มรายเล็ก และฟาร์มรายใหญ่ ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของกรมปศุสัตว์

 

 

 

 

 

 

 

273609864 1941810412676994 6558099681983087837 n

273551476 1941810536010315 580551650844996034 n

273804556 1941810499343652 4967492683704241837 n

273832028 1941810189343683 7675859985541724598 n