365653968 2337473016444063 7210811027211974593 nวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ต.มณฑล เลาหภักดี ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง  จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรประมงและปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด ในการนี้มี นายอภิชาติ  สาราบรรณ์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง การบริหารจัดการสินทรัพย์ ตลอดจนหาแนวทางขับเคลื่อนให้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรประมงและปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

365624295 2337474263110605 1823986406679245443 n

365532814 2337474279777270 6300253897116860888 n

365613432 2337474319777266 3883946709070134808 n